Thánh troll Ả Rập giả hồn ma

Thánh troll Ả Rập giả hồn ma

Thanh niên cứng có cứng dến mấy cũng phải khóc thét, chân tay bủn rủn, vừa bò vừa chạy khi gặp các thánh này (nguồn youtube).