Signify công bố 6 cấu phần chiếu sáng Interact

Signify công bố 6 cấu phần chiếu sáng Interact

Tập đoàn Signify tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong lĩnh vực chiếu sáng IoT với việc công bố nền tảng Interact, và giới thiệu các hệ thống chiếu sáng mới có khả năng kết nối, tạo ra và tải dữ liệu lên Interact.