Hà Giang tháng 10 có gì đẹp?

10

Hà Giang tháng 10 có gì đẹp? 10

"Ngoài hoa tam giác mạch, Hà Giang tháng 10 còn có gì đẹp? Bên cạnh đó, Hà Giang có đặc sản gì có thể mua về?", một độc giả hỏi.