iPhone XR giảm giá tại Nhật

iPhone XR giảm giá tại Nhật

Việc điều chỉnh được cho là bởi iPhone XR bán chậm và giá mới dành cho khách hàng ký hợp đồng hai năm với nhà mạng tại đây.