Bà giáo già và chuyện làng, chuyện xóm

Bà giáo già và chuyện làng, chuyện xóm

(GDVN) - Cô truyền cho chúng tôi ngọn lửa nhiệt huyết hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, cũng hết lòng vì sự nghiệp chung của địa phương sau khi cô đã nghỉ hưu.

10 lời tri ân thầy cô hay nhất

10 lời tri ân thầy cô hay nhất

(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu 10 lời tri ân thầy cô hay nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ma trận để làm gì?

Ma trận để làm gì?

(GDVN) - Cần khẳng định lại rằng vấn đề cải cách, đổi mới giáo dục không phải là vấn đề lập ma trận đề mà là làm thế nào để giúp giáo viên dạy tốt hơn...

Thầy tôi

Thầy tôi

(GDVN) - Bọn tôi đèn sách qua sông/ Thầy tôi mở bến khơi thông con đò/ Vượt lên nước cả, sóng to/ Con thuyền chở đạo thầy lo suốt đời.