Tập hợp những "ranh ngôn" bất khả xâm phạm

.
Tập hợp những "ranh ngôn" bất khả xâm phạm

Thằng cho vay là thằng dại, Thằng trả lại là thằng ngu (sưu tầm).

TIN LIÊN QUAN
Sự khác biệt hài hước giữa trước và sau Tết
Sự khác biệt hài hước giữa trước và sau Tết
Ảnh chế hài hước nhân ngày Valentine
Ảnh chế hài hước nhân ngày Valentine
Ảnh chế hài hước
Ảnh chế hài hước "hậu cung U23 Việt Nam"
Chết cười với loạt ảnh chế
Chết cười với loạt ảnh chế "siêu hài hước" về U23 Việt Nam

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Nguồn: tiin.vn