Tập hợp những "ranh ngôn" bất khả xâm phạm

.
Tập hợp những "ranh ngôn" bất khả xâm phạm

Thằng cho vay là thằng dại, Thằng trả lại là thằng ngu (sưu tầm).

TIN LIÊN QUAN
Chết cười với loạt ảnh chế
Chết cười với loạt ảnh chế "siêu hài hước" về U23 Việt Nam

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Tập hợp những

Gửi ảnh dự thi "Mùa hạ cuối" để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: [email protected] kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Nguồn: tiin.vn