Khi "Trí khôn của ta đây" được viết lại theo phong cách hoàn toàn mới

.
Khi "Trí khôn của ta đây" được viết lại theo phong cách hoàn toàn mới

Thật là cạn lời với tác giả.

TIN LIÊN QUAN
Tranh vui: Vợ cháu nợ gì cô mà năm nào cô cũng đòi?
Tranh vui: Vợ cháu nợ gì cô mà năm nào cô cũng đòi?
Truyện tranh vui: Bạn thân
Truyện tranh vui: Bạn thân "nhà người ta" với bạn thân nhà mình sao mà khác nhau thế?
Truyện tranh vui: F.A và con đường tình duyên thuận lợi
Truyện tranh vui: F.A và con đường tình duyên thuận lợi
Tranh vui: Mình với nó ai mới là chủ vậy?
Tranh vui: Mình với nó ai mới là chủ vậy?

Khi  

Khi  

Khi  

Khi

Nguồn: Truyện cổ remix

Nguồn: tiin.vn