<div>Pháp mở bảo tàng nude đầu tiên trên thế giới</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn