<div>Người đàn ông dùng mái tóc dài 20m cứu mạng người</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn