<div>Khai mạc chợ tình Khâu Vai có một không hai trên thế giới</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn