<div>Đà Nẵng lần đầu tiên có Phố Hàng nóng với 100 gian hàng</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn