Học bổng đại học tại Phần Lan

.

ĐH Phần Lan thông báo chương trình học bổng thạc sĩ dành cho học viên quốc tế.

Địa chỉ liên hệ của các trường:

- Trường ĐH Tampere

Email: [email protected]

Website: www.uta.fi

- Trường ĐH Turku

Tel. +358 (0) 2 333 51

Website: http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx

Email: [email protected]

- Trường ĐH Đông Phần Lan

Khu vực Joensuu

Địa chỉ: số 2 Yliopistokatu, tòa nhà Aurora

Địa chỉ bưu điện: P.O. Box 111, FI-80101 Joensuu

Khu vực Kuopio

Địa chỉ: số 1C Yliopistonranta, tòa nhà Canthia

Địa chỉ bưu điện: P.O. Box 1627, FI-70211 Kuopio

Email: [email protected]

Điện thoại: +358 29 445 8990

Xem chi tiết về học bổng tại đây

Xem chi tiết về các trường ĐH Phần Lan tại đây

Đỗ Hợp

Nguồn: www.tienphong.vn