Đại học Nông lâm TP.HCM công bố điểm sàn nhận hồ sơ đầu vào năm 2018

.

Năm nay, điểm sàn của trường Đại học Nông lâm TP.HCM ở cơ sở TP.HCM dao động từ 16-19 điểm, còn cơ sở Gia Lai và Ninh Thuận nhận hồ sơ dao động từ 15 điểm, tùy ngành.

Điểm sàn cụ thể của các ngành học thuộc Đại học Nông lâm TP.HCM ở cả 3 cơ sở TP.HCM, Gia Lai và Ninh Thuận như sau:

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 1

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 2

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 3

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 4

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 5

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 6

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 7

 

Dại học Nong lam TP.HCM cong bó diẻm sàn nhạn hò so dàu vào nam 2018 hinh anh 8

 

>>> Đọc thêm: Thêm 4 trường đại học ở TP.HCM công bố kết quả tuyển thẳng năm 2018

Huyền Anh
Chủ đề: Đại học Nông lâm TP.HCM, điểm sàn nhận hồ sơ, xét tuyển đại học, học đại học nào, TP.HCM, đại học nông lâm, mức điểm sàn, điểm sàn đh nông lâm, điểm chuẩn đại hoc nông lâm tp.hcm
Nguồn: vtc.vn